Tuesday 2 June 2015

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Kesehatan (Sirih)

Contoh Artikel Bahasa Sunda Basa Sunda tentang kesehatan Sirih. Hai sobat semua, kali ini saya akan membagikan artikel bahasa sunda. Awalnya kepikiran, sudah pernah posting tentang artikel bahasa jawa, kenapa nggak bahasa sunda sekalian ?

Bagi sobat yang membutuhkan, nih saya punya contoh artikel basa sunda tentang kesehatan, judulnya Seureuh Ubar Kampung Urang Sunda. Intinya tentang daun sirih, kalo di tempat saya namanya godhong suruh.

Silakan baca kumpulan contoh artikel bahasa jawa jika sobat ingin artikel yang lainnya

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Kesehatan

Seureuh Ubar Kampung Urang Sunda

Nepi ka kiwari daun seureuh mindeng dipake ubar kampung atawa tradisional, pangpangna di pakampungan anu jauh keneh ka tempat praktek dokter. Lamun seureuh dipakeubar, biasana sok dicampuranku bahan bahan sejenna, kayaning apu, uyah, gula beureum, jeruk nipis jeung nu lain lainna deui. Ku lantaran resepna asalna ti pakampungan, biasana ubar tradisional model kieu teh sok disebut ubar kampung.

contoh artikel bahasa sunda tentang kesehatan

Urang Sunda geus ti baheula wawuh jeung serureh (piper betle). Seureuh teh aya rupa rupa, nya tea seureuh Jawa, rupana hideung sarta leuwih lada; seureuh nu rada beureum uratna, ngaranna tikuhur; jeung seureuh nu hejo uratna.

Seureuh mangrupa tutuwuhan nu ngarambat, daunna sari lada, sok dipake nyeupah jeung dipake ubar. Sanajan kiwari wanoja nu ngarora langka nyeupah, tapi seureuh masih aya keneh dijarualan di tukang rampe.

Seureuh bisa dimangpaatkeun atahna, oge bisa diolah heula jadi minyak. Lamun aya nu raheut, bisa dibalurak ku minyak seureuh atawa bisa oge daun seureuhna dirieus, dicampuran apu saeutik, tuluy ditaplokkeun ka nu raheutna.

Pikeun ubar nyeri panon, seuruhna sabada dikumbah beresih, tuluy digelang ditinyuh ku ciatah. Eta cai seureuh teh dipake meresihan panon nu nyeri tea. Pikeun ubar batuk, daun seureuhna dirieus dicampuran apu, tuluy dibalurkeun akana beuheung. Anu nyeri dada oge bisa diubaran ku seureuh nu meunang ngarieus kira kira lima lambar, dicampuran ku minyak hades, apu, cai jeruk nipis, kina tipung, jeung bawang beureum sapotong.

Seureuh matak kuat kana huntu. Ku kituna, nu sok rajin nyeupah mah langka anu nyeri huntu. Jadi, pangaruhna gede pisan. Dina iklan odol (pasta gigi) aya anu make daun Seureuh minangka salahiji bahanna. Kitu deuhi seureuh sok dipake paranti kekemu (obat kumur). Lian ti eta, nu bau baham oge bisa dikurangan ku seureuh, ku cara meuweung salambar atawa dua lambar seureuh. Mun bisa mah seureuh nu dibeuweung tadi teh terus diteureuy.

Mangpaat daun seureuh bisa oge keur ngubaran sariawan. Panyakit sariawan dina istilah urang Sunda, biasana sok ditandaan ku kaluarna getih tina liang pangambung. Dina basa Indonesia mah disebut mimisan. cara ngubarana, daun seureuh dipintel pintel, jiga aki urang nu sok leukeun keneh ngaroko make daun kawung. Daun seureuhna ge dipintel pintel jiga kitu. Tuluy daun seureuh nu meunang mintel mintel tea teh dicocokkeun kana pangambung. Insya Allow, moal lami deui oge getihna bakal saat.

Kiwari geus langka wanoja Sunda nu nyeupah. Kitu ge geus karolot pisan. Ku kituna, seureuh geus teu pati dipikawanoh mangpaatna ku nu ngarora. Padahal dina seureuh teh loba zat nu aya mangpaatna pikeun awak urang.

Disarungsum tina : 
Majalah pendidikan, Cahara Bumi Siliwangi
No. 1.Maret.2009.Kaca 38-40. (Ruhaliah)

Demikian artikel tentang contoh artikel bahasa sunda tentang kesehatan. artikel basa sunda pendek

Komentar yang anda masukkan akan dimoderasi terlebih dahulu oleh admin. Komentar berbau promosi, akan dihapus.

EmoticonEmoticon